Práce v bílých rukavičkách

Dny otevřených dveří v depozitáři

Studijní depozitář je široké veřejnosti po většinu roku uzavřen a slouží především badatelům, odborníkům a také studentům, pro které vytváříme speciální programy v průběhu celého roku

Několikrát do roka připravujeme den otevřených dveří depozitáře. To je příležitost i pro širkou veřejnost nahlédnout za zamčené dveře depozitáře a zároveň se dozvědět mnohé o práci kurátora, správce sbírek o péči o movité kulturní dědictví, restaurování, konzervování v minulosti i dnes. Sledujte kulturní kalendář kláštera Plasy a facebookové a webové stránky.