Programy pro studenty a školy

Prohlídku / exkurzi si dopředu dohodněte na kontaktu níže.

Práce v bílých rukavičkách -  Vzdělávací program pro děti a studenty v plaském depozitáři 

Speciální  program pro studenty uměleckých, uměleckoprůmyslových, uměleckořemeslných, knihovnických SŠ a VŠ a pro studenty všech humanitních oborů. Program může být přizpůsoben i dětem 2. stupně ZŠ. 

Program je nutné objednat předem. Celý program trvá 50 – 60 min a je určen pro 15 - 20 dětí/studentů.

 

Součástí programu je:

 • Komentovaná prohlídka běžně nepřístupného studijního depozitáře s kurátorem se zaměřením na představení depozitní práce a uchovávání movitých předmětů kulturní hodnoty.
 • Ukázky a vysvětlení péče o hmotné kulturní dědictví od prevence po restaurování.
 • Vysvětlení systému péče o movité kulturní dědictví, osudů mobiliárních fondů ve 20. a 21. století.
 • Představení současného způsobu evidence.

 

Program může být doplněn o návštěvu některého z prohlídkových okruhů kláštera Plasy.

Programy pro děti - Animační program

Animační program věnovaný freskové výzdobě ambitové chodby vedený lektorem rozehrává téma snu a vidění reality na základě výtvarných děl. Děti si během přibližně 70 - 90 minut vyzkouší interpretovat obsah a význam některých děl a pokusí se na základě společného zážitku nahlédnout do výtvarného jazyka a motivů výtvarného umění.

Tento program vznikal na základě spolupráce odborníků z oboru interpretace umění a pedagogů.

Jak program vznikal?

Projekt Památka není jen Karlštejn – Galerie Stretti jako prostředek tvůrčí práce v klášteře Plasy vznikl ve spolupráci o. s. Johan s Národním památkovým ústavem / klášterem Plasy za finančního přispění společnosti Plzeň 2015 o.p.s.

Cílem projektu byla vzájemná inspirace a podpora vztahu k regionální památce klášteru Plasy a práce na vzniku animačního programu pro Galerii Stretti, určenému pro školy v regionu a především jeho faktické uvedení v život. Výsledkem projektu bylo využití Galerie Stretti pro práci s dětmi a tím i větší popularizaci galerie, která je vhodná pro výuku dějepisu, výtvarné výchovy a obecně ke vztahu ke kulturnímu dědictví. Později byl program aplikován na freskovou výzdobu ambitové chodby.

Projekt má za sebou několik etap:

 • Rok 2012

Setkání skupiny lidí / odborníků zabývajících se ve svých profesích více či méně zprostředkováním umění veřejnosti, kteří shodně cítili problém v úrovni programů pro děti, mládež i dospělé v produkci kulturních organizací a především v absenci spolupráce kulturních institucí s odborníky v otázkách zprostředkování umění. Jádro této skupiny lidí tvořili pracovníci paměťových institucí, galerií, pracovníků občanského sdružení zaměřující se na komunitní práci, pedagogové a akademičtí pracovníci v oboru muzejní a galerijní animace.

Společné setkání v pracovním semináři muzejních a galerijních pracovníků, pedagogů Plzeňského kraje nad funkčními modely zprostředkování umění, které představili: Mgr. Yvona Ferencová, Ph.D. (Moravská galerie v Brně), Mgr. Hana Rosenkrancová (Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze), doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D. (KDT FUD Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem), PhDr. Martina Veselá (NPÚ ÚOP v Telči), Mgr. Dagmar Wizovská (NPÚ ÚOP v Lokti, hrad a zámek Bečov nad Teplou).

Všechny dámy měly za úkol odpovědět na otázky:
- Jak jste se dostala ke zprostředkování umění a sbírek?
- Jak získat pro věc zřizovatele / vedení organizace?
- Jaký je model financování vzdělávacích aktivit v dané organizaci?
- Jak oslovovat veřejnost?
- Jak budovat vztah ke školám / k partnerům organizace / univerzitám?

Následovaly pracovní diskuzní stoly, kde mělo dojít k definování potřeb pracovníků, resp. pojmenování toho, co jsme schopni pro zlepšení situace udělat vlastními silami. Výsledek semináře je zpracován ve sborníku Zprostředkování umění a kulturního dědictví v Plzni a Plzeňském kraji  (ke stažení na konci článku).

 • Rok 2013

Setkání místních pedagogů a odborníků v oblasti zprostředkování umění nad konkrétním programem animačního programu Galerie Stretti.

Setkání se uskutečnilo během dvou dnů, pátku a soboty 18-19/X/2013 v plaském klášteře za přítomnosti lektorů, kteří se dlouhodobě věnují galerijním animacím a zážitkovým programům. Cílem Plaského setkání byla vzájemná inspirace a podpora vztahu k regionální památce klášteru Plasy a práce na vzniku animačního programu pro Galerii Stretti, určenému pro školy v regionu. Obecnějším cílem bylo skrze příklad této galerie otevřít uvažování nad řešením problému spolupráce instituce s širší veřejností, spádovými školami a místními komunitami.

 • Rok 2014

Dopracování animačního programu pro Galerii Stretti a odzkoušení na školních skupinách. Výsledkem je nový program s názvem Co se skrývá za obrazem / Hledání tušeného, určený pro dětské skupiny od 7 do 14 let. Celý proces přípravy je zpracován ve sborníku Památka není jen Karlštejn - Galerie Stretti jako prostředek tvůrčí práce v klášteře v Plasích  (ke stažení na konci článku).

Organizátoři:

Klášter Plasy se již dlouhodobě snaží o větší a rozmanitější zpřístupnění konventní budovy všem cílový skupinám. Prezentace poznatků veřejnosti má však mnoho podob a kvalitní interpretace bez povrchního či naopak příliš odborného popisování je pro odborníka často problém. V tomto případě se velmi dobře osvědčila spolupráce neziskového sektoru (o.s. Johan) a státní příspěvkové organizace (Národní památkový ústav).
Sociálně-kulturní centrum Johan Plzeň se orientuje na kulturní a komunitní projekty, přichází do této „tradiční“ organizace s novým stylem práce a především novým pohledem na zprostředkování umění a kulturního dědictví s  novými kontakty a přístupy.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Stanislava Beránková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 692
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Plzeňská 2/, Plasy 33101
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Monika Tuková

 • koordinační pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 704
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Plzeňská 2/, Plasy 33101