Vstupné

Vstupné na mimořádné akce SDMF se řídí platným ceníkem památkového objektu Klášter Plasy.